Udacity 优达学院机器学习深度学习课程

Udacity 优达学院机器学习深度学习课程

课程目录

1 神经网络

1.欢迎.zip

2.Anaconda.zip

3.Jupyter NoteBooks.zip

4.应用深度学习.zip

5. 回归模型.zip

6.Siraj的神经网络.zip

7.矩阵数学和Numpy复习.zip

8.神经网络回顾.zip

9.项目.zip

2 卷积神经网络

1.模型评估和验证.zip

10.Siraj的数据准备.zip

11.深度神经网络.zip

12 卷积神经网络.zip

13.Siraj的图像分类.zip

14.项目.zip

2.跟着Andrew Trask学习情感分析.zip

3.TFLearn简介.zip

4.为Siraj的课程做准备.zip

5.Siraj的情感分析.zip

6.Siraj的数学记号.zip

7.MinFlow.zip

8.云计算.zip

9.TensorFlow入门.zip

3.循环神经网络

1.循环神经网络入门.zip

10.情绪预测RNN.zip

11.项目.生成电视剧剧本.zip

12.迁移学习.zip

13.Siraj的语言翻译.zip

14.序列到序列.zip

15.Siraj的聊天机器人.zip

16.强化学习.zip

17.Siraj的强化学习.zip

18.项目.语言翻译项目.zip

19.Siraj的图像生成.zip

2.Siraj的股票预测.zip

20.自编码器.zip

3.嵌入和Word2vec.zip

4.Siraj的风格迁移.zip

5.FloydHub他始人问答环节.zip

6.TensorBoard.zip

7.Siraj的音乐生成.zip

8.Siraj的文本生成.zip

9.权重初始化.zip

4.生成对抗网络

1.Generative Adversarial Networks.zip

2.Siraj’s Video Generation.zip

3.Siraj’s One-Shot Learning.zip

4.Hyperparameters.zip

5.Deep Convolutional GANs.zip

6.Project.zip

英文版(.py文件来这里找)

contentreleaseschedule-january2017.zip

Deep+Learning+Foundations+Student+Handbook.zip

Email.rtfd.zip

Project 1:Your first neural network.zip

Project 2:Object Classification.zip

Project 3:Generate TV Scripts.zip

中文直播.zip

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址